Garda Sikring tilbyr alt av installasjon og produkter innen områdesikring for industri, bygg- og anlegg, forsvarsanlegg, flyplasser, havner, idrettsanlegg, barnehager og villaer. Vi er i tillegg Norges største produsent av flettverk til gjerder. Garda Sikring AS er eid i fellesskap av private equity fondet Longship og de ansatte.

Garda Sikring AS

Selskapene i Garda Sikring finner du under, med lenke til nettstedene deres. Vi har de samme lokale kontorene, med samme kontaktperson som tidligere.

Garda Sikring AS | Borgeskogen 49, 3160 Stokke | Tel: 33016336 | post@gardasikring.no